Školní výlet, exkurze 

SVČ Brno - Lávka - Výukový program Multimédia

Termín akce:01.01.2010 - 01.01.2110
Místo konání:SVČ LUŽÁNKY Brno - Lávka - multimediální studio
Adresa:Brno

Výukové programy ve Studiu Lávka jsou určeny pro třídy středních škol a vyšší ročníky základních škol (8. a 9. třída). Program předpokládá zapojení studentů do řešení praktických situací a řešení konkrétních individuálních úkolů při práci v týmu.

Typ projektového vyučování usnadňuje technické vybavení studia a změna prostředí, ve kterém třídní kolektiv normálně pracuje. Pro třídního učitele to bývá možnost poznat studenty a vztahy mezi nimi při spontánní činnosti mimo školní prostředí.

Průběh programu směřuje k tvorbě výsledku, který třída obdrží (CD, DVD, noviny, atd.). Profesor má možnost se k návštěvě znovu vrátit a využít výsledky v dalším vyučování. Studenti pro návštěvu výukových programů nepotřebují žádnou mimořádnou přípravu ani pomůcky (všechno potřebné obdrží během programu). Při špatném počasí je vhodné vzít si s sebou přezůvky.

Noviny
 • První část programu je zaměřena na seznámení s novinářskou prací, s tvorbou novin. Studenti si zkoušejí připravit číslo vlastního periodika podle daných pravidel. Proběhne i krátká tisková konference.
 • V diskusi nad hotovými výtvory se probírají témata - pracovní tým redakce, kdo za co odpovídá, co je to cílová skupina, novinářská etika, bulvár, rozdíl obsahu zpráv v deníku a týdeníku, náklad, uzávěrka,...
 • Druhá část programu pracuje s tvorbou "veřejného mínění" a navozuje modelovou situaci, kdy se dvě skupiny mají mezi sebou domluvit. Studenti vyzkoušejí, nakolik je člověk ovlivňován jednostrannými informacemi. Jsou vedeni k diskusi a formulaci vlastních názorů, které si díky informacím vytvářejí. V závěru se v diskusi probírají témata - objektivní informace, výběr a zpracování informací, skryté významy, ironie a pejorativní výrazy,....
Rádio
 • Třída se stává vysílací směnou "Rádia Lávka", které bude vysílat ze Studia Lávka 20-30 minut nepřetržitého vysílání.
 • Jsou rozděleny jednotlivé úkoly - režie, hudební redaktoři, zvukař, speaker atd. Studenti mají k dispozici veškerou technickou podporu, obsah vysílání musí  naplnit sami.
 • Stejně jako u skutečného rozhlasového vysíláni musí splnit řadu technických požadavků (odvysílat reklamy, znělky, poměr české a zahraniční hudby, tématické relace atd.).
 • Připravené vysílání ve stanoveném čase proběhne a je zaznamenáno na CD. Nahrávku třída dostane po zpracování na památku.
 • V závěrečné diskusi se všichni seznámí s prací druhých, sdělí si zážitky a dojde ke srovnání se skutečnou situaci, která v rádiu při vysílání panuje. Kromě společného zážitku je kladen důraz na kolektivní spolupráci.
Public relations
 • Celá lekce probíhá jako hra na výběrové řízení pro firmy zabývající se dopravními systémy.
 • Je vyhlášeno výběrové řízení a studenti jsou rozděleni do skupin, které zastupují jednotlivé společnosti. Každá z firem má  jiné vstupní podmínky a historii. Je na skupině, aby zvolila vhodnou taktiku k prezentaci firmy. K tomu slouží řada tiskových konferencí, kde tiskoví mluvčí prezentují vlastní plány a přístupy firem.
 • Přímý přenos z těchto vystoupení sleduje veřejnost (ostatní studenti, pedagogové) v televizi. Veřejnost reaguje a je zpětnou vazbou pro mluvčí. Funguje také novinářská skupina. 
 • I když nakonec dojde k výběru jedné firmy, podstatou je cesta, která k tomuto výběru vedla. 
 • V závěrečné diskusi upozorníme na úkoly a smysl tiskových mluvčích
Reklama
 • V průběhu lekce se studenti seznámí s reklamou, jako se všudypřítomným tokem informací, které pronikají do našeho soukromí. Reklamu nelze ignorovat, stejně jako ji bezmezně přijímat, proto je třeba vybírat a hodnotit.
 • Skupiny studentů dostanou různá zadání na tvorbu reklamy. Příprava pro různé druhy médií je také rozdílná a vzájemná prezentace pomůže odhalit další témata, která rozebíráme v závěrečné diskusi (co pozitivního přináší reklama, etika reklamy, cílové skupiny atd.).
Pravidla cestování
 • Třída zažije situaci, jaká je při vysílání pořadů typu "dobré ráno" v ČT. Studenti se v rolích zástupců cestovních agentur pokouší (coby hosté TV pořadu) propagovat svou nabídku.
 • Studenti se musí seznámit s praktickými povinostmi, které je třeba splnit při cestě do zahraničí (co je to vízum, pojištění, kurzy měn, výhody a nevýhody jednotlivých dopravních prostředků,...).
 • V závěru lekce studenti shlédnou dokument o zvolené zemi, do které připravila zájezd vítězná cestovní agentura.
Pomocné vědy historické
 • Pro třídu je připraven program seznamující je s metodami historikovy práce (konkrétně - paleografie, genealogie, chronologie a heraldika).
 • Studenti připravují prezentace pro společný vědecký kongres. K dispozici mají skutečné dobové prameny, které musí zpracovat.
 • Závěrečné výstupy (výklad "na živo", rozhlasová nahrávka a televizní nahrávka) jsou zaznamenány a třída je obdrží na DVD.
Hudební obraz
 • Třída se rozdělí na dvě skupiny a každá samostatně tvoří vlastní dílo.
 • V první fázi programu si vyzkoušíme, co je to zvukový příběh, zkratka, náznak. Pomocí jednoduchých nástrojů vznikají poloimprovizované skladby. Jde o zachycení nálady, předání určitého pocitu pomocí zvuků a hudby.
 • V druhé části lekce se skupina inspiruje výtvarným dílem a snaží se zachytit jeho sdělení pomocí zvuků.
 • V závěru se skupiny sejdou a vzájemně diskutují, jak asi vypadá předloha zaznamenané skladby.
Nahrávací studio
 • Nahrávání ve studiu byvá často popisováno různými umělci a jsou známy různé veselé příhody. Výukový program zprostředkovává třídnímu kolektivu tuto zkušenost. 
 • V první části lekce si seznámíme s významem jednotlivých nástrojů (aranže) pro hudební dílo, významem melodie a rytmu, s funkcí dirigenta. Vše si zároveň v hravých cvičeních vyzkoušíme a ověříme.
 • V druhé části třída postupně nahrává hudební skladbu (po nástrojích, do jednotlivých stop). 
 • V závěru lekce si poslechneme výsledky nahrávání a vysvětlíme postupy, kterými jsme se ubírali.
Hudební škatulkování
 • Předpokládá se, že valná většina mladých lidí poslouchá soudobou hudbu a skrze ni se vymezují ve společnosti.
 • V průběhu lekce studenti zkoumají hlavní názory a postoje hudebních směrů  (rock, metal, folk a punk).
 • Studenti hledají společenské a historické příčiny vzniku těchto názorových proudů a vyzkoušejí si  i tvorbu v duchu daného stylu.
Retrospektivní nahrávka
 •  Kolektiv třídy prošel během studia řadou společných zážitků a zkušeností. Celý program je zaměřen na tvorbu nahrávky, která se vrací k jednotlivým událostem a vzpomínkám. Na pozdějších setkáních třídy se tato nahrávka často použiívá.
 • Při první návštěvě třída vzpomíná na společné zážitky a sestavuje program nahrávky. Jednotlivé události jsou zpracovány formou - rozhlasové hry, četby z kroniky, písničky, básničky, dramatizace atd. Je připraven scénář celého záznamu, včetně hudebních předělů.
 • Během druhé návštěvy je realizováno samotné nahrávání. Jednotliví studenti vystupují se svými příspěvky. Často si třída pozve oblíbeného pedagoga, případně požádá třídního učitele o hodnocení třídy.

Kapacita: maximum 35 osob, min. 10 osob 

Cena: 40,- Kč/osoba

Délka programu: 2 - 2,5 hodiny


Vyberte si
své město:
Do políčka začněte psát hledaný název města nebo oblasti, interaktivní našeptávač Vám pak pomůže provést volbu.Kam s dětmi do dinoparku10 tipů na návštěvu pohádkových místKam s dětmi na hrad? Určitě tam, kde jsou strašidla!Kam s dětmi, když prší a je nevlídno?Přeneste se blíže ke hvězdám v jedné z našich hvězdáren!Zábavní parky a hřiště pod střechouDětské lyžařské parky aneb kam s dětmi na lyže ...Tip na výlet s dětmi: Nostalgické jízdy historickými vlaky

Kurzy a kroužky

Lyžařský areál Zadov - Lyžařská škola

Přehled kurzů a kroužků

Na Jedtesdetmi.cz najdete kroužky a aktivity pro děti rozdělené podle zaměření a také podle místa, kde se konají.

Tábory a pobyty

Lyžařské vleky Strážný

Nabídka táborů a pobytů

Přehled táborů, příměstský táborů a rodinných pobytů v ČR. Tábory a pobyty jsou přehledně uspořádané podle období a podle místa konání.

  Školní exkurze a výlety

  Rozhledna Chlum u Hradce Kralové - autor Marzper, licence CC 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs

  Výběr školních exkurzí a výletů

  Přehled školních výletů, školních exkurzí a výukových programů pro mateřské, základní i střední školy v ČR.

  Poslední komentáře ...

  Pohádková rezervace v Hořicích na Šumavě

  Byli jsme již po druhé protože se nám moc líbilo,před dvěma lety Brouček Kakadík...

  Hmatová stezka bez bot v Brně

  ta už dávno není,je zarostlá,kdo neví kde byla,tak ji už nenajde...

  Horská chata Třeštík

  Dobrý den ctěl bych se zeptat na možnost ubytování z 28.7 na 29.7 popřípadě do 30.7...

  Táborová osada Miličín

  Super tabor

  Zobrazit další příspěvky »