Rubriky
Magazín

Demence nemá být běžnou součástí stáří. Prevence je však obtížná

Demence je závažnou duševní poruchou zasahující do každodenního života. Lidé trpící demencí totiž postupně přestávají zvládat běžné činnosti a neobejdou se bez pomoci ostatních. Nemoc bohužel nelze zcela vyléčit, ale včasná léčba umožňuje projevy alespoň oddálit.

Demence není jen o zapomínání

Při zmínění termínu demence si asi většina představí zapomnětlivého, možná až roztomilého stařečka. Nemoc však postihuje širší spektrum poznávacích (kognitivních) funkcí, a to velmi závažně. Kromě zapomínání dochází také k dezorientaci i na známých místech či zhoršení myšlení a z něho vyplývajících jednoduchých úkonů, jako jsou konverzace či běžné denní rituály. Někdy doprovází demenci i nepřiměřené reakce na danou situaci (emoční plochost, tupá euforie, deprese…) či agresivita. Nemoc prochází třemi stádii, až je osoba trpící demencí odkázána na pomoc ostatních. V poslední fázi, terminálním stádiu, dochází k neschopnosti komunikace, ztrátě základních reflexů a v jejich důsledku ke smrti (např. kvůli ztrátě polykacího reflexu).

Úspěch léčby závisí na včasné diagnostice

Demenci jako takovou bohužel zatím nejde zcela vyléčit, ale včasné odhalení umožňuje závažnější projevy oddálit. Podle konkrétních projevů lékař předepíše léky podporující fungování kognitivních funkcí (vnímání, učení, paměť) či tlumící psychologické příznaky a poruchy chování. Důležitou roli hraje také nefarmakologická léčba, v rámci které nemocný trénuje paměť či nácvik běžných denních činností a režimu.

Prevencí je do určité míry zdravý životní styl

Pro možnost předcházet onemocnění je stěžejní definice příčiny. Ta se však liší v závislosti na typu demence. Atroficko-degenerativní demence (Alzheimerova choroba, demence s Lewyho tělísky, demence při Parkinsonově chorobě apod.) způsobují v podstatě neovlivnitelné fyziologické změny na mozku. Demence může být také vedlejším důsledkem jiné choroby, jako například AIDS, Creutzfeldt-Jakobovy nemoci nebo alkoholismu. Výjimkou není ani propuknutí vícera druhů demencí najednou.

Preventivní opatření proto mohou riziko demence snížit, ale ne ji zcela vyloučit. Pomoci může udržování mozku v kondici (zejména dostatkem podnětů) a zdravý životní styl. Podle některých studií totiž zvyšuje riziko rozvoje demence vysoký krevní tlak, cukrovka či vysoká hladina cholesterolu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *