Školní výlet, exkurze 

ZooŠkola Děčín - Školní exkurze - MŠ, ZŠ, SS, soc. ústavy

Termín akce:01.01.2010 - 01.01.2110
Místo konání:ZOO Děčín-Pastýřská stěna
Adresa:Děčín

Vyberte si z množství výukově-zážitkových programů pro školky, školy i sociální ústavy, během kterých se děti dostanou do kontaktu se zvířaty a obohatí své znalosti o nové poznatky z živočišné říše. Programy probíhají buď v moderní učebně ZooŠkoly, nebo přímo v areálu zoo.

Název programu          
Vyprávění žabího prince       1 hod.
Dobrodružství papouška Artura       1 hod.
S oslíkem za zvířátky       1 hod.
Domácí zvířata a jejich mláďata   1. a 2. tř. ZŠ     1 hod.
Lesní zvířátka   1. a 2. tř. ZŠ     2 hod.
Na lovu s rysy a vlky   2. - 4. tř. ZŠ     2 hod.
Stopy zvířat   3. - 5. tř. ZŠ     1 hod.
Ptačí stezka   3. - 5. tř. ZŠ     2 hod.
Rekordmani světa zvířat   3. - 6. tř. ZŠ      2 hod.
Ekologie   3. - 6. tř. ZŠ     2 hod.
Mezi vlky   5. - 6. tř. ZŠ     1 hod.
Putování po NP České Švýcarsko   6. - 8. tř. ZŠ     2 hod.
Patenty a vynálezy přírody   6. - 9. tř. ZŠ     2 hod.
Ohrožená zvířata   7. - 9. tř. ZŠ     1 hod.
Světem obojživelníků   2. st. ZŠ   3 hod.
Zvířata v náručí       Soc. ústavy 1 hod.
Světem zvířat s oslíkem       Soc. ústavy  
Vyprávění žabího prince
Děti se při tomto programu v učebně zoo seznámí se životem ve vodě a u vody, s jednotlivými stádii vývoje žab, od vajíček přes pulce až k dospělým žábám, a to vše pomocí obrázků, hravou, srozumitelnou formou. V programu je prostor i na říkanku, písničku nebo krátkou pohádku o žábě. Samy děti si vyzkoušejí, jakou práci dá žábě naklást vajíčka či ulovit něco k snědku a poslechnou si hlasové projevy žab.
 
Dobrodružství papouška Artura
Program realizovaný v učebně. Příběh papouška, který zažil různá dobrodružství při svém putování lesem i okolím lidských obydlí. Děti poznávají, která zvířata jsou typická pro různé biotopy, poslechnou si nahrávky se zvuky zvířat, poznají přírodniny a budou v kontaktu s vybranými živými zvířaty.
 
S oslíkem za zvířátky
Program realizovaný přímo v areálu zoo. Děti se vydají na procházku po části zoo, dozvědí se bližší informace o některých zvířatech zoo, plní různé úkoly týkající se zvířat, poznají některé přírodniny a přijdou do kontaktu i s vybranými živými zvířaty. Celou dobu je po zoo provází kromě lektora i živý oslík.
 
Domácí zvířata v zoo
Vhodný pro 1. a 2. tř. Program realizovaný v areálu zoo. Pohádkový příběh, při kterém se děti seznámí se zástupci domácích, ale i dalších zvířat v zoo. Děti svou aktivitou mají za úkol vysvobodit princeznu a prince ze zakletí. Přijdou do kontaktu s vybranými druhy živých zvířat a při závěrečném shrnutí programu poznávají přírodniny.
Zvířata a jejich mláďata
Vhodný pro 1. a 2. tř. Program probíhá v učebně. Děti se seznámí s určitými druhy zvířat, dozvědí se o životě ve zvířecích rodinách a naučí se jednotlivé členy zvířecích rodin pojmenovávat. Poslouchají i zvukové nahrávky. Po vyluštění tajenky závěrečné křížovky je čeká překvapení v podobě živého zvířátka.

Lesní zvířátka

Pro 1. a 2. tř. Program je kombinovaný. V úvodní části se děti nejen v areálu zoo, ale i za jejími branami, dozvídají o významu lesa, poznávají přírodniny a seznamují se se zástupci lesních zvířátek. Následuje bližší poznání lesních zvířat chovaných v Zoo Děčín. Tuto část doprovázejí hry a soutěžní otázky související s tématem. Závěrečná část programu nabízí v učebně ZooŠkoly zopakování informací o zvířatech, doplněné multimediální obrazovou prezentací a ukázkou zvukových projevů zvířat. Dětem je umožněn kontakt s vybranými zvířaty ZooŠkoly. Vše dle časových možností uzavírá krátká výtvarná činnost.

 
Na lovu s rysy a vlky
Pro 2. až 4 tř. Program realizovaný v areálu zoo. Procházka částí zoo zaměřená na porovnání sil dvou skupin dětí - vlků a rysů. Děti se při soutěžení dozvědí zajímavosti ze života těchto dvou šelem, ale i dalších zvířat. Při tomto programu také poznávají přírodniny.
Stopy zvířat
Pro 3. až 5. tř. Program do učebny. Děti poznávají některé druhy stop zvířat. Podle nich se naučí vyčíst více o životě zvířat v našich lesích. Poslouchají při tomto programu také zvukové nahrávky a poznávají přírodniny. V pracovním listu se naučí jednotlivé typy stop správně přiřadit k určitým zvířatům. Mohou přijít do přímého kontaktu s živým zvířetem.

Ptačí stezka

Pro 3. až 5. tř. Program je kombinovaný, probíhá jak v areálu zoo, tak v učebně. Program přibližuje žákům zástupce vodního ptactva, exotického ptactva, dravců a ptáků našich lesů. Děti během společné procházky po zoo vyplňují pracovní listy a seznamují se s rozdílnostmi mezi ptáky a s některými zajímavostmi z jejich života. Na závěr mají žáci v učebně možnost bližšího pozorování jednoho ze zástupců exotů, seznámí se s přírodninami souvisejícími s tématem a uslyší nahrávky zvukových projevů některých ptáků.

Rekordmani světa zvířat - nové zpracování, nová zvířata, nové pracovní listy

Vhodný pro 3. až 6. tř. Program probíhá v areálu zoo. Děti se při prohlídce určité trasy seznamují s výjimečnými zvířaty Zoo Děčín a způsobem jejich života. Poznají tak např. největší kočkovitou šelmu Evropy, nejmenší ovečku na světě, největšího zástupce hlodavců atd. S jedním z nich mohou být v přímém kontaktu. Kromě zajímavých zvířecích zástupců děčínské zoo program zmiňuje i další rekordmany ze světa zvířat. Své poznatky si děti zaznamenávají do pracovních listů.
Ekologie
Pro 3. až 6. tř. Tento kombinovaný program je realizován z větší části v učebně ZooŠkoly a částečně také v areálu zoo. Děti se zde seznámí s pojmem ekologie, dotkneme se problému ochrany životního prostředí, probereme třídění odpadu a jeho recyklaci. Žáci se také seznámí s ohroženými druhy zvířat chovanými v Zoo Děčín a pár jejich zástupců si děti budou moci prohlédnout přímo v ZooŠkole.V programu nechybí ani hry a na závěr je možnost zhlédnutí filmu s tématikou třídění a využití odpadu.
 
Mezi vlky
Pro 5. až 6. tř. Program do učebny. Děti se seznámí se životem vlků, způsobem jejich lovu a uspořádáním ve smečce. Samy pracují ve skupinách - směčkách a s použitím různého obrazového materiálu spolu soutěží. Mají k dispozici ukázky přírodnin, zvukové nahrávky. Pozorovat živé vlky přímo v expozici zoo je doporučováno - to už ale bez lektora.
 
Putování po Národním parku České Švýcarsko
Pro 4. až 5. tř. Kombinovaný program nejprve v učebně přiblíží dětem téma ochrany přírody, seznámí je s jednotlivými národními parky ČR a se zástupci zvířat žijících v NP ČŠ. Během této části vyplňují žáci pracovní listy, v nichž nechybí křížovka nebo slepá mapa. Poté následuje komentovaná prohlídka Expozice Českosaského Švýcarska přímo v areálu děčínské zoo.
 
Putování po Národním parku České Švýcarsko
Pro 6. až 8. tř. Program je kombinovaný, probíhá jak v areálu zoo, tak v učebně. V hlavní části programu žáci při procházce expozicí zoo aktivně vyhledávají informace nejen o fauně NP České Švýcarsko. Ve skupinkách plní lektorem zadané úkoly. V učebně následuje shrnutí informací a to formou prezentace. Zároveň se děti seznámí s národními parky ČR a některými zajímavostmi NP České Švýcarsko. Nechybí ani krátké odreagování ve formě doplňovačky a puzzle.
 
Patenty a vynálezy přírody
Pro 6. až 9. tř. Program probíhá v areálu zoo. Program přivede děti k zamyšlení nad výbavou jednotlivých zvířat a nad jejich schopnostmi. Budou vyplňováním pracovních listů odhalovat tajemství možného vzniku jednotlivých předmětů či nástrojů, které člověk běžně používá a k jejichž výrobě zřejmě našel předlohu v přírodě. Část programu je pak zaměřena na třídění zvířat podle jednotlivých znaků. Děti se ve skupinkách vydávají po zoo samy načerpat informace.
Ohrožená zvířata
Pro 7. až 9. tř. Program realizovaný v učebně. Během úvodní diskuse mohou děti vyjádřit své názory na práva zvířat. Dozvědí se více o poslání a funkci zoologických zahrad. Seznámí se s úlohou záchovných programů. Mohou se dozvědět bližší informace o některých ohrožených zvířatech chovaných v Zoo Děčín. Jeden zástupce ohrožených zvířat jim bude v učebně dělat společnost.

Světem obojživelníků

Pro druhý stupeň ZŠ a pro SŠ. Program představuje formou přednášky a diskuse třídu obojživelníků. Zaměřuje se na vysvětlení a obeznámení se slovem obojživelník, dále na osídlení souše prvními obratlovci. Zmiňuje evoluci stavby těla obratlovců i vývoj jednotlivých druhů obojživelníků.
 
Zvířata v náručí
Pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením. Probíhá v učebně zoo nebo po dohodě přímo v ÚSP. Program je zaměřen na získávání pozitivních zážitků prostřednictvím kontaktu se živými zvířaty např. morče, papoušek, had. Klienti mohou také pracovat s obrázky a zvukovými nahrákami.
 
Světem zvířat s oslíkem
Pro klienty s mentálním a kombinovaným postižením. Při procházce po zoo doprovází klienty kromě lektora i živý oslík. Těžištěm programu je přímý kontakt s živými zvířaty.

Vyberte si
své město:
Do políčka začněte psát hledaný název města nebo oblasti, interaktivní našeptávač Vám pak pomůže provést volbu.Kam s dětmi do dinoparku10 tipů na návštěvu pohádkových místKam s dětmi na hrad? Určitě tam, kde jsou strašidla!Kam s dětmi, když prší a je nevlídno?Přeneste se blíže ke hvězdám v jedné z našich hvězdáren!Zábavní parky a hřiště pod střechouDětské lyžařské parky aneb kam s dětmi na lyže ...Tip na výlet s dětmi: Nostalgické jízdy historickými vlaky

Kurzy a kroužky

Letní táborová základna Vidnava - DDM Litovel

Přehled kurzů a kroužků

Na Jedtesdetmi.cz najdete kroužky a aktivity pro děti rozdělené podle zaměření a také podle místa, kde se konají.

Tábory a pobyty

Tvrz Hummer Praha - Husitské slavnosti

Nabídka táborů a pobytů

Přehled táborů, příměstský táborů a rodinných pobytů v ČR. Tábory a pobyty jsou přehledně uspořádané podle období a podle místa konání.

  Školní exkurze a výlety

  Výběr školních exkurzí a výletů

  Přehled školních výletů, školních exkurzí a výukových programů pro mateřské, základní i střední školy v ČR.

  Poslední komentáře ...

  Pohádková rezervace v Hořicích na Šumavě

  Byli jsme již po druhé protože se nám moc líbilo,před dvěma lety Brouček Kakadík...

  Hmatová stezka bez bot v Brně

  ta už dávno není,je zarostlá,kdo neví kde byla,tak ji už nenajde...

  Horská chata Třeštík

  Dobrý den ctěl bych se zeptat na možnost ubytování z 28.7 na 29.7 popřípadě do 30.7...

  Táborová osada Miličín

  Super tabor

  Zobrazit další příspěvky »