Školní výlet, exkurze 

Hornické muzeum Příbram - vzdělávací program pro školy

Termín akce:01.01.2010 - 01.01.2110
Místo konání:Hornické muzeum Příbram
Adresa:Příbram

Hornické muzeum Příbram nabízí každoročně výchovně vzdělávací projekt s názvem Školní rok v Hornickém muzeu Příbram adresovaný předškolním zařízením, základním školám, středním školám a dalším cílovým skupinám. Obsahuje řadu programů, které je možné prezentovat samostatně i v rámci vzájemné návaznosti, dle potřeb školy.

Vzdělávací nabídka pro školy

Délka programů se odvíjí od charakteru a tématu programu, od běžné školní vyučovací hodiny až po vícedenní aktivity. Projekt využívá jedinečnosti jednotlivých expozičních celků v objektech a areálech muzea a také možnosti vytváření modelových situací a dalších postupů v terénu. V rámci této činnosti je zahrnuta problematika společenských a přírodních věd s využitím jednotlivých muzejních profesí i externích spolupracovníků. Vedle rozvíjení důležitých kompetencí, jako např. kompetence k učení, k samostatnému řešení úkolů, kompetence interpersonální rozvíjejí naše programy též kompetenci k „lokálpatriotismu".

Školní rok pro předškolní děti

Program pro mateřské školy má za cíl seznámit předškoláky s posláním muzea jako významné kulturní a vzdělávací instituce, se specializací na hornictví v příbramském regionu. Obsahuje naučné vycházky do Hornického skanzenu Březové Hory, prezentační akce typu Hornické Velikonoce či Vánoce v hornickém domku a nadílka v Prokopské štole, oblíbené Putování za permoníky a jízdy hornickým vláčkem. Program umožňuje dětem s využitím jejich vlastních herních aktivit získat množství nevšedních zážitků i prvních zkušeností z netradičního hornického prostředí.

Vzdělávací obsahy:

 • Člověk a jeho svět - dítě a místo, ve kterém žije.
 • Výtvarné a hudebně dramatické dílny.

Školní rok pro základní školy

Také program adresovaný základním školám si klade za cíl seznámit děti s posláním muzea jako významné kulturní a vzdělávací instituce, se specializací na hornictví v příbramském regionu. Je však přizpůsoben dané cílové skupině a využívá prvků environmentální výchovy a výuky v rámci vlastivědy, přírodovědy, dějepisu, českého jazyka a literatury, fyziky, chemie, výtvarné výchovy a dalších předmětů. Žáci uplatňují v rámci tohoto programu analytické a syntetické postupy při třídění a vyvozování získaných poznatků.

Vzdělávací obsahy:

 • Člověk a společnost - prehistorie (např. archeologická praktika), moderní dějiny (průmyslová revoluce, báňské podnikání).
 • Člověk a příroda - environmentální výchova (mj. ekologická, biologická a zoologická praktika).
 • Umění a kultura - estetická výchova, dramatická výchova, multikulturní výchova (např. regionální literatura a výtvarné umění v hornickém prostředí, vánoční zpívání v dole Anna, zvykosloví, tradiční rukodělné techniky havířských rodin).
 • Člověk a svět práce - technika kolem nás (např. jednoduché důlní stroje, využití páry, konzervátorská praktika - ošetřování důlní techniky v plenéru), využívání nerostného bohatství (např. mineralogická praktika, rýžování „zlata" na Litavce).
Školní rok pro střední školy

Cílem programu je ukázat studentům specifika historického vývoje významné báňské lokality od úsvitu dějin do současnosti, pomoci jim pochopit vliv hornických tradic na společenský a kulturní život a nastínit jim cestu k odkazu předcházejících generací. Program směřuje k rozvoji koncepčních a organizačních schopností, praktických dovedností, zdokonalení ve znalosti cizích jazyků při výkladu k problematice historie hornictví, učení se prezentovat svou práci i sebe sama v rámci kooperace s vrstevníky ze zahraničí (s akcentem na otázku hornictví na Příbramsku) a učení se být Evropanem (přínos montánní činnosti Příbramska pro evropské hornictví).

Vzdělávací obsahy:

 • Regionální kreativita - prezentace montánních tradic Příbramska a města Příbrami, historie hornictví, havířský folklor, nastudování a vedení vlastní divadelní hry na hornické téma, předvádění dávných řemesel, lektorská činnost o muzeu.
 • Odborné praxe, studijní práce, specializované exkurze.
 • Badatelská činnost.
 • Komunikativní dovednosti.

Vyberte si
své město:
Do políčka začněte psát hledaný název města nebo oblasti, interaktivní našeptávač Vám pak pomůže provést volbu.Kam s dětmi do dinoparku10 tipů na návštěvu pohádkových místKam s dětmi na hrad? Určitě tam, kde jsou strašidla!Kam s dětmi, když prší a je nevlídno?Přeneste se blíže ke hvězdám v jedné z našich hvězdáren!Zábavní parky a hřiště pod střechouDětské lyžařské parky aneb kam s dětmi na lyže ...Tip na výlet s dětmi: Nostalgické jízdy historickými vlaky

Kurzy a kroužky

Bazén Club hotelu Praha - Průhonice

Přehled kurzů a kroužků

Na Jedtesdetmi.cz najdete kroužky a aktivity pro děti rozdělené podle zaměření a také podle místa, kde se konají.

Tábory a pobyty

Nabídka táborů a pobytů

Přehled táborů, příměstský táborů a rodinných pobytů v ČR. Tábory a pobyty jsou přehledně uspořádané podle období a podle místa konání.

  Školní exkurze a výlety

  Aquapark Tatralandia, Slovensko

  Výběr školních exkurzí a výletů

  Přehled školních výletů, školních exkurzí a výukových programů pro mateřské, základní i střední školy v ČR.

  Poslední komentáře ...

  Pohádková rezervace v Hořicích na Šumavě

  Byli jsme již po druhé protože se nám moc líbilo,před dvěma lety Brouček Kakadík...

  Hmatová stezka bez bot v Brně

  ta už dávno není,je zarostlá,kdo neví kde byla,tak ji už nenajde...

  Horská chata Třeštík

  Dobrý den ctěl bych se zeptat na možnost ubytování z 28.7 na 29.7 popřípadě do 30.7...

  Táborová osada Miličín

  Super tabor

  Zobrazit další příspěvky »