Školní výlet, exkurze 

Hvězdárna Hradec Králové - Výukové programy pro školy

Termín akce:01.01.2010 - 01.01.2110
Místo konání:Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové
Adresa:Hradec Králové

Hvězdárna má připraveno několik výukových programů, které doplňují učivo základních a středních škol. Programy jsou podle obsahu uzpůsobeny různým věkovým kategoriím a zaměřují se na různá témata – sluneční soustava, Slunce, Země, fyzikální zákony apod.

Připravili jsme pro Vás výukové programy o Zemi a vesmíru vhodné jak pro předměty prvouka, přírodověda, přírodopis, zeměpis a fyzika podle dosavadních osnov pro základní a střední vzdělávání, tak pro vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v prvém stupni, Člověk a příroda v druhém stupni a pro průřezové téma Environmentální výchova podle nových rámcových vzdělávacích programů základního vzdělávání. Měly by pomoci u žáků utvářet a rozvíjet klíčové kompetence, pomoci poskytnout základ všeobecného vzdělání a rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k přírodě.

Každý program trvá průměrně 2 vyučovací hodiny. Srdečně Vás a Vaše žáky zveme.

 

 

Poprvé na hvězdárně
 • 1. - 3. ročník, 1. stupeň ZŠ
 • prvouka
 • člověk a jeho svět, den a noc, roční období, astronomická pohádka v planetáriu, hry s astronomickými kostkami
Sluneční soustavou
 • 5. ročník
 • přírodověda
 • Slunce, Země, planety a jejich měsíce, den a noc, roční období
Země a její sousedé
 • 2. stupeň ZŠ
 • člověk a příroda (zeměpis)
 • tvar, velikost a pohyby Země, čas a jeho měření, časová pásma, další tělesa sluneční soustavy - planety, měsíce, planetky, komety
Světlo
 • 2. stupeň ZŠ
 • člověk a příroda (zeměpis)
 • zatmění Slunce a Měsíce a příbuzné optické úkazy, jednoduché optické pokusy a optické přístroje
Přeměny energie v přírodě
 • 8. ročník ZŠ
 • fyzika, přírodopis, enviromentální výchova
 • Slunce jako zdroj energie, energetická rovnováha planety - oteplování Země.
Vesmír
 • 9. ročník
 • fyzika
 • vznik a vývoj hvězd, uspořádání vesmíru - sluneční soustava, galaxie, kupy galaxií; orientace na obloze, souhvězdí
Naše planeta Země
 • 9. ročník
 • přírodopis
 • vznik Země a života na Zemi, stavba zemského nitra, geologické éry a děje, porovnání s jinými tělesy sluneční soustavy
Gravitační zákony
 • 10. a 11. ročník
 • fyzika
 • Keplerovy a Newtonovy zákony, pohyby těles v gravitačním poli, gravitace v přírodních dějích
Naše kosmické okolí
 •  10. a 11. ročník (střední a odborné školy)
 • fyzika
 • Slunce a sluneční soustava, Galaxie, objekty vzdáleného vesmíru, stavba vesmíru
Astrofyzika
 •  12. a 13. ročník (gymnázia a lycea)
 • fyzika
 • spektrosklopie - základní metoda astrofyziky, termonukleární fúze, hvězdy a jejich vývoj, galaxie, stavba vesmíru, kosmologie.
Exkurze na hvězdárnu
 • pro všechny věkové skupiny, školní výlety i neškolní skupiny
 • novinky z výzkumu vesmíru, souhvězdí, ukázka dalekohledu, případně pozorování.
Planetární stezka
 •  4. - 13. ročník
 • dalekohled v kopuli, pozorování z terasy hvězdárny, procházka částí (2,5 km) modelu sluneční soustavy v měřítku 1 : 1 miliardě s výkladem o sluneční soustavě.
Galaktická stezka
 •  9. - 13. ročník
 • dalekohled v kopuli, expozice ve foyer hvězdárny, procházka částí (1,5-3 km) nově zřízené zmenšeniny naší Galaxie (v měřítku 1 : 170 biliardám) s výkladem o Mléčné dráze a jejích objektech

 V programech jsou využívány běžné i speciální audiovizuální a demonstrační prostředky jako jsou planetárium, telurium, Foucaultovo kyvadlo, filmy, výstavní panely, velkoplošná projekce aktuálních obrazových informací z WWW, projekce Slunce, dalekohledy a při příznivém počasí pozorování. Žáci si mohou u nás zakoupit též drobné astronomické pomůcky a publikace.

Obvyklé začátky programů jsou v pracovních dnech v 8:15, 10:00, 13:00, 14:45. Návštěvu je třeba u nás objednat dostatečně předem, nejlépe telefonicky. Volte prosím, pokud možno, ranní a odpolední začátky. Programy od 10:00 jsou často rezervovány na několik měsíců dopředu.

Vstupné je pro žáky 35,- Kč. Doprovázející učitelé zdarma, nejvýše však dva s jednou třídou. Procházku částí planetární nebo galaktické stezky můžete s naším průvodcem absolvovat i po kterémkoliv programu B - J za příplatek 15,- Kč na žáka. Nutno předem objednat!


Vyberte si
své město:
Do políčka začněte psát hledaný název města nebo oblasti, interaktivní našeptávač Vám pak pomůže provést volbu.Kam s dětmi do dinoparku10 tipů na návštěvu pohádkových místKam s dětmi na hrad? Určitě tam, kde jsou strašidla!Kam s dětmi, když prší a je nevlídno?Přeneste se blíže ke hvězdám v jedné z našich hvězdáren!Zábavní parky a hřiště pod střechouDětské lyžařské parky aneb kam s dětmi na lyže ...Tip na výlet s dětmi: Nostalgické jízdy historickými vlaky

Kurzy a kroužky

Přehled kurzů a kroužků

Na Jedtesdetmi.cz najdete kroužky a aktivity pro děti rozdělené podle zaměření a také podle místa, kde se konají.

Tábory a pobyty

Nabídka táborů a pobytů

Přehled táborů, příměstský táborů a rodinných pobytů v ČR. Tábory a pobyty jsou přehledně uspořádané podle období a podle místa konání.

  Školní exkurze a výlety

  Galerie Harfa, Praha - LEGO

  Výběr školních exkurzí a výletů

  Přehled školních výletů, školních exkurzí a výukových programů pro mateřské, základní i střední školy v ČR.

  Poslední komentáře ...

  Pohádková rezervace v Hořicích na Šumavě

  Byli jsme již po druhé protože se nám moc líbilo,před dvěma lety Brouček Kakadík...

  Hmatová stezka bez bot v Brně

  ta už dávno není,je zarostlá,kdo neví kde byla,tak ji už nenajde...

  Horská chata Třeštík

  Dobrý den ctěl bych se zeptat na možnost ubytování z 28.7 na 29.7 popřípadě do 30.7...

  Táborová osada Miličín

  Super tabor

  Zobrazit další příspěvky »