Rubriky
Magazín

Dětský cestovní pas bude nutností

Chystáte-li se s dětmi do zahraničí, neměly by vám uniknout změny, ke kterým došlo či v blízké době dojde.

Dnem 1. července 2011 skončilo zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů, což bylo prvním krokem k naplnění nařízení Evropského parlamentu. Dalším klíčovým datem, souvisejícím s cestováním dětí do zahraničí, bude 26. červen 2012. Toho dne totiž skončí platnost zápisů dětí v cestovních dokladech rodičů a podle nařízení Evropské unie začne platit nová zásada: jedna osoba – jeden pas. S tímto nařízením, které má mimo jiné zabránit únosům dětí do zahraničí nebo obchodu s dětmi, přichází nutnost opatřit dětem vlastní pas.

Původně mělo dojít dokonce k šestinásobnému zvýšení správního poplatku za vydání dětského pasu. Tento návrh však nebyl schválen. Za vydání standardního dětského pasu zaplatíte od 1.1.2012 správní poplatek ve výši 100 Kč.

Dětem mladším 15 let se vydává pas s platností 5 let, a to i dětem mladším 5 let. Podmínkou je, aby fotografie v pase odpovídala skutečnosti. A jelikož se děti zejména v nejmladším věku rychle vyvíjí a mění se jejich rysy, budete nuceni opatřit nový pas právě z důvodu neaktuálnosti fotografie. Pravděpodobně je možné být benevolentnější při cestování do států jako je Německo, Rakousko nebo Slovensko. Při cestování do Afriky či Asie však doporučujeme raději opatřit pas s aktuální fotografií a vyhnout se tak nepříjemnostem, které Vám mohou pokazit dovolenou.

Od 1.1.2012 je zajištění pasu pro děti trochu jednodušší. Nevyplňujete žádnou žádost, pouze předložíte doklady potřebné k vydání cestovního pasu. V případě dětí je nutné předložit jejich rodné listy a občanský průkaz jednoho z rodičů. Doklad o státním občanství již není vyžadován. Fotografii na pas zhotoví příslušný úřad při podání žádosti, je proto nezbytné, aby se děti podání žádosti osobně zúčastnily. Vyhotovený pas může u dětí do 15 let převzít jejich zákonný zástupce. Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává ve lhůtě 30 dnů.

Žádost o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se podává v České republice u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v hlavním městě Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni u magistrátu, v jejichž správním obvodu je občan přihlášen k trvalému pobytu. Pokud je ve Vašem správním obvodu k dispozici internetová služba „úřad bez čekání“, doporučujeme ji využít. On-line si tak zarezervujete čas, který Vám bude vyhovovat a vyhnete se případnému čekání na úřadě při podání žádosti o pas nebo při jeho vyzvedávání.

V současné době je vydávání dětských pasů dobrovolné. Po 26. červnu 2012 však budou dětem (osobám mladším 15 let) sloužit pro cestování do zahraničí výhradně jen dětské pasy. Vlastní doklad (průkaz nebo pas) bude muset dítě vlastnit i při cestách s rodiči po Evropské unii. Opatření, které ruší platnost zápisů dětí v cestovních dokladech rodičů, se týká také zápisů dětí provedených do občanských průkazů rodičů.