Obora 四eby


Uk痙at na map +420 775 272 088        obora.zleby@seznam.cz  |  www.oborazleby.cz
Obora 四eby
Obora 四eby, Zdroj:Obora 四eby, Zdroj:Obora 四eby, Zdroj:

Souástí obory je ukázková obrka, kde lze v letních msících pozorovat unikátní bílé jeleny a další druhy zve. Obrka se nachází nedaleko zámku 四eby a je zde mo柤é sledovat také ukázky sokolnictví.

Obora 四eby o rozloze pibli柤 130 hektar navazuje na park zámku 四eby. Souástí této obory je ukázková obrka, která se rozkládá na zhruba šesti hektarech. V letních msících (od kvtna do záí) lze v obrce pozorovat rzné druhy zvíat. 司je zde ást stáda vzácných bílých jelen, tedy šest a deset kus.

Pi pikrmování, které probíhá v odpoledních hodinách, lze bílé jeleny pozorovat ze vzdálenosti jen nkolika málo metr.

V obrce jsou dále zastoupeni vodní ptáci, mufloni, daci, divocí krocani, divoká prasata, srní zv, kunovité šelmy, dravci a sovy. Vzácné i b柤é dravce a sovy m枡te sledovat pímo „v akci“ – v lét zde toti probíhají ukázky jejich letu a výcviku.

V areálu ukázkové obrky se nachází také stylový devný srub, kde krom ob鐺rstvení najdete expozici o bílých jelenech.


Podrobn informace

Adresa: 四eby,
GPS: 49.885268333333, 15.484525277777
tel.: +420 775 272 088
e-mail: obora.zleby@seznam.cz
web: www.oborazleby.cz

Hodnocen


Obora 四eby - 嗅oln exkurze

Obora 四eby - Program pro 嗅oly

Obora 四eby - Program pro 嗅oly

V zimních msících m枡te svým ákm zpestit hodiny pírodovdy pednáškou o sovách a dravcích, na které nebudou chybt 枴ví dravci a ukázky jejich letu. Pednáška se m枡 uskute鈩it pímo ve vaší škole (na hišti nebo v tlocvi鈩). V kvtnu a 鐺rvnu je nabídka rozšíena o program pro MŠ a ZŠ pímo v oboe, kde se áci seznámí se zde chovanými zvíaty.

四eby
Obora 四eby - Vprava za blm jelenem

Obora 四eby - Vprava za blm jelenem

Zveme Vás na ojedinlý program v ネR pipravený pro dti základních a mateských škol. V ukázkové obrce se seznámíte s mnoha druhy zvíat, pedevším zástupci fauny les ネR. Pedstavíme Vám bohatou kolekci dravc a sov a zú鐶stníte se svtové rarity pozorování bílých jelen v pírodním prostedí.

四eby

Jak se V疥 lbilo ...

Vlo柎e Va啼 hodnocen


Jm駭o / pezdvka
V癩 e-mail
Text
Hodnocen                            
Pidlte body, tzn. 1 = nejni椢, 5 = nejvy囹 hodnocen


Kontroln kod


Vyberte si
sv msto:
Do pol鑢a za鈩te ps疸 hledan n痙ev msta nebo oblasti, interaktivn na啼pt疱a V疥 pak pom枡 prov駸t volbu.Kam s dtmi do dinoparku10 tip na n疱嗾vu poh疆kovch mstKam s dtmi na hrad? Ur鑛t tam, kde jsou stra喨dla!Kam s dtmi, kdy pr夬 a je nevldno?Peneste se bl枡 ke hvzd疥 v jedn z na喨ch hvzd疵en!Z畸avn parky a hi嗾 pod stechouDtsk ly杪sk parky aneb kam s dtmi na ly枡 ...Tip na vlet s dtmi: Nostalgick jzdy historickmi vlaky

Kurzy a krou枳y

FITMAMI - Cvi鐺n pro maminky v Plzni, Borsk park - LEKCE ZDARMA

Pehled kurz a krou枳

Na Jedtesdetmi.cz najdete krou枳y a aktivity pro dti rozdlen podle zamen a tak podle msta, kde se konaj.

T畸ory a pobyty

Nabdka t畸or a pobyt

Pehled t畸or, pmstsk t畸or a rodinnch pobyt v ネR. T畸ory a pobyty jsou pehledn uspo疆an podle obdob a podle msta kon疣.

  殻oln exkurze a vlety

  Hvzd疵na Karlovy Vary - Astronomick vkend pro dti

  Vbr 嗅olnch exkurz a vlet

  Pehled 嗅olnch vlet, 嗅olnch exkurz a vukovch program pro matesk, z疚ladn i stedn 嗅oly v ネR.

  Posledn koment碾e ...

  Poh疆kov rezervace v Hoicch na 隔mav

  Byli jsme ji po druh proto枡 se n疥 moc lbilo,ped dvma lety Brou鐺k Kakadk...

  Hmatov stezka bez bot v Brn

  ta u d疱no nen,je zarostl,kdo nev kde byla,tak ji u nenajde...

  Horsk chata Te嗾k

  Dobr den ctl bych se zeptat na mo柤ost ubytov疣 z 28.7 na 29.7 poppad do 30.7...

  T畸orov osada Mili竟n

  Super tabor

  Zobrazit dal夬 pspvky サ