Rubriky
Magazín

Plzeň – Animánie se stěhuje do nového

Projekt Animánie přesouvá své aktivity do nových prostor. Ty se nacházejí v budově školy na Husově náměstí č. 9., kterou získalo občanské sdružení Waldorf.
Všechny kurzy a kroužky ve druhém pololetí, tedy od 3. února, se budou konat už tam.

Jak se těší ředitelka Animánie a zároveň lektorka Martina Voráčková na rok 2014? „Těším se moc. Nové prostory – to totiž především znamená dostatečně velkou učebnu, ve které se bude animovat, fotit, zkrátka tvořit mnohem lépe a snáze. A velký prostor znamená i nové děti, na ty se těším ze všeho nejvíce,“ říká.

Co se tam děti naučí?

Mají možnost pohlédnout do tajů vzniku klasického animovaného filmu, učí se základní a pak i pokročilé postupy, tedy včetně počítačových programů ke zpracování filmů, a postprodukci.

A výsledek, ze kterého mají největší radost, je tedy film?

Ano. Obvykle během kurzů vytvoří jeden film, který putuje do českých i zahraničních soutěží. Mají možnost účastnit se také zahraničních workshopů a soustředění, například v Šibeniku na Mezinárodním dětském festivalu. Animánie navíc sama pořádá Letní animační soustředění v Plzni. Je to týden v srpnu, vlastně takový příměstský tábor s bohatým doprovodným programem.

Absolutním vrcholem je ale festival Podzimní sklizeň?

To je spíš náš druhý vrchol – po letním soustředění. Je pravda, že veřejnost ho vnímá jako vyvrcholení celoroční činnosti Animánie, však je také veřejnosti mnohem více určený. Navíc jeho název naznačuje, že něco předcházelo. Rádi říkáme, že to byla jarní setba – tedy dlouhodobé kurzy animace, animační dílny a workshopy, dnes už i programy pro školy, semináře pro pedagogy, veřejné animační happeningy v ulicích či komentované projekce filmů pro děti a mládež. Zmíněné soustředění je pak letním zráním a festival – podzimní sklizní.

Kolikátý ročník to už letos bude?

Devátý. Filmy, které u nás v kurzech děti vytvoří, už mohou být součástí velké celostátní soutěže, která do festivalu také patří. Vloni do téhle úžasné přehlídky dorazil rekordní počet filmů od dětí a mládeže do 26 let. Bylo jich sto padesát.

Podrobné informace na http://www.animanie.cz/.