Hrad 各lmberk a Centrum 各lmberk


Uk痙at na map 420 605 453 045        danar@seznam.cz  |  www.kralovstvidanar.com
Hrad 各lmberk a Centrum 各lmberk
各lmberk, autor Karel HuderaHrad 各lmberk a Centrum 各lmberk, Zdroj: www.kralovstvidanar.comHrad 各lmberk a Centrum 各lmberk, Zdroj: www.kralovstvidanar.comHrad 各lmberk a Centrum 各lmberk, Zdroj: www.kralovstvidanar.comHrad 各lmberk a Centrum 各lmberk, Zdroj: www.kralovstvidanar.com

Hrad Šelmberk se stal souástí Historicko emesln vzdlávacího centra Šelmberk, a tak v areálu hradu a pedhradí najdeme funk鈩í stedovké emeslné dílny a v kulturní nabídce spoustu program a kulturních akcí zamených na vzdlávání, historii a emesla.


Zícenina hradu Šelmberk se zachovalou bergfritovou ví je souástí Historicko emesln vzdlávacího centra Šelmberk. Autorem a provozovatelem centra je sdru枡ní Danar.

V centru ji dnes najdete nap. bylinnou zahradu, chlebovou pec, hodovní sál, hrnískou pec, hájovnu slouící jako ubytovací zaízení, kovárnu 鑛 stelnici. Mnoho dalších prostor je ve výstavb.

Centrum Šelmberk poádá mnoho kulturních a vzdlávacích akcí pro všechny vkové kategorie, zamených pedevším na historii a emesla. Krom ukázky emesel, školy šermu a tradi鈩ích historických zábavných her se m枡te zú鐶stnit napíklad ochutnávky stedovkých jídel nebo Netopýí noci, která zahrnuje také no鈩í návštvy hradní v枡.

Z v枡 hradu, která slouí jako rozhledna, se otevírá pkný výhled do okolí, zejména na krásnou okolní pírodu. 


Podrobn informace

Adresa: Ble,
GPS: 49.55027778, 14.82638889
tel.: 420 605 453 045
e-mail: danar@seznam.cz
web: www.kralovstvidanar.com

Hodnocen


Hrad 各lmberk a Centrum 各lmberk - 嗅oln exkurze

Hrad 各lmberk - Vzdl疱ac programy pro ml疆e, 嗅oly a z疔mov skupiny

Hrad 各lmberk - Vzdl疱ac programy pro ml疆e, 嗅oly a z疔mov skupiny

Historicko-emesln vzdlávací centrum má v nabídce hned ti výukové programy – jednodenní, dvoudenní a dvouhodinový. Programy jsou zameny na poznání stedovkého 枴vota na hrad i v podhradí a zahrnují ukázky vybraných emesel.

Ble

Jak se V疥 lbilo ...

Vlo柎e Va啼 hodnocen


Jm駭o / pezdvka
V癩 e-mail
Text
Hodnocen                            
Pidlte body, tzn. 1 = nejni椢, 5 = nejvy囹 hodnocen


Kontroln kod


Vyberte si
sv msto:
Do pol鑢a za鈩te ps疸 hledan n痙ev msta nebo oblasti, interaktivn na啼pt疱a V疥 pak pom枡 prov駸t volbu.Kam s dtmi do dinoparku10 tip na n疱嗾vu poh疆kovch mstKam s dtmi na hrad? Ur鑛t tam, kde jsou stra喨dla!Kam s dtmi, kdy pr夬 a je nevldno?Peneste se bl枡 ke hvzd疥 v jedn z na喨ch hvzd疵en!Z畸avn parky a hi嗾 pod stechouDtsk ly杪sk parky aneb kam s dtmi na ly枡 ...Tip na vlet s dtmi: Nostalgick jzdy historickmi vlaky

Kurzy a krou枳y

St疔 Artu, Bu鑰vice - Nedle u kon

Pehled kurz a krou枳

Na Jedtesdetmi.cz najdete krou枳y a aktivity pro dti rozdlen podle zamen a tak podle msta, kde se konaj.

T畸ory a pobyty

Mstsk l痙n ネ疽lav

Nabdka t畸or a pobyt

Pehled t畸or, pmstsk t畸or a rodinnch pobyt v ネR. T畸ory a pobyty jsou pehledn uspo疆an podle obdob a podle msta kon疣.

  殻oln exkurze a vlety

  Poh疆kov rezervace v Hoicch na 隔mav - Divadeln pedstaven

  Vbr 嗅olnch exkurz a vlet

  Pehled 嗅olnch vlet, 嗅olnch exkurz a vukovch program pro matesk, z疚ladn i stedn 嗅oly v ネR.

  Posledn koment碾e ...

  Poh疆kov rezervace v Hoicch na 隔mav

  Byli jsme ji po druh proto枡 se n疥 moc lbilo,ped dvma lety Brou鐺k Kakadk...

  Hmatov stezka bez bot v Brn

  ta u d疱no nen,je zarostl,kdo nev kde byla,tak ji u nenajde...

  Horsk chata Te嗾k

  Dobr den ctl bych se zeptat na mo柤ost ubytov疣 z 28.7 na 29.7 poppad do 30.7...

  T畸orov osada Mili竟n

  Super tabor

  Zobrazit dal夬 pspvky サ