Lanové centrum PROUD Praha


Ukázat na mapě +420 605 215 396        praha@lanovecentrum.cz  |  www.lanovecentrum.cz/praha/
Lanové centrum PROUD Praha
Lanové centrum Proud Praha, zdroj www.lanovecentrum.czLanové centrum Proud Praha, zdroj www.lanovecentrum.cz

Přijďte si vyzkoušet spoustu nových překážek do nově zrekonstruovaného centra v Praze. Program je vhodný pro každého od věku 10 let, účast menších dětí na programu konzultujte při objednávce.


Převážná většina programů v pražském lanovém centru je na objednávku, tzn. minimálně dva dny před programem je zapotřebí zamluvit telefonicky nebo pomocí objednávkového formuláře.

  • program je vhodný pro každého od věku 10 let, účast menších dětí na programu konzultujte při objednávce
  • v ceně každého programu v LC PROUD je: vlastní program na lanových překážkách, odborně vyškolený instruktor, veškeré potřebné vybavení (certifikovaný horolezecký materiál)
  • Lanové centrum PROUD je areál pod širým nebem. Je proto nutné vzít si oblečení na program podle aktuálního počasí, převléknout se můžete u nás.

STRUKTURA PROGRAMU V LC PROUD

Většina programů v LC PROUD má pevně danou ověřenou strukturu.

Začíná se krátkým blokem aktivit zvaných ICEBREAKERS a DYNAMICS. Jsou to drobné aktivity zaměřené na navození příjemné atmosféry, poznání účastníků a zároveň na protažení těla.

Po tomto „rozcvičení" následují NÍZKÉ LANOVÉ PŘEKÁŽKY. Jsou to překážky do 1 metru nad zemí a slouží k bezpečnému nácviku překonávání překážek. Účastníci jsou rozděleni do malých skupinek a navzájem se jistí.

Dalším bodem programu je obléknutí celotělových úvazků a NÁCVIK JIŠTĚNÍ na trenažéru. Jde o výuku správné a účelné techniky jištění, protože se klienti v LC PROUD během programu jistí sami. Získávají tak novou dovednost pod vedením zkušeného instruktora.

Jakmile všichni zvládají bezpečné jištění, skupina se přesouvá k hlavnímu bodu programu a tím jsou VYSOKÉ PŘEKÁŽKY. Začínáme většinou na překážkách INDIVIDUÁLNÍCH - účastník překonává překážku sám (je samozřejmě jištěn). V průběhu programu se skupina dostává i na VYSOKÉ PŘEKÁŽKY TÝMOVÉ - tyto překážky jsou záměrně konstruovány tak, aby je jeden člověk nemohl zvládnout, a proto je překonává dvojice společně. Důležitou roli zde hraje spolupráce, komunikace a důvěra.

Pokud zůstane čas a chuť, je na závěr delších programů připraven některý ze SKOKŮ. Je to „bonbónek" pro odvážné. Jištěné skoky z výšky 8m nad zemí prověří vaší odvahu, ale po jejich absolvování nabízí nepřekonatelný pocit euforie.