Podmínky zveřejnění prezentace ubytovacího zařízení platné od 1.1.2011

Server Jedtesdetmi.cz nabízí možnost prezentace ubytovacích zařízení zaměřených na rodiny s dětmi a na dětské kolektivy. Na serveru Jedtesdetmi.cz lze uveřejnit prezentaci pouze takového ubytovacího zařízení, které je svým charakterem a zaměřením vhodné pro pobyt rodin s dětmi.

Základní prezentace ubytovacího zařízení zahrnuje:

 • přímé kontakty na provozovatele (e-mail, telefon, www)
 • 5 fotografií
 • popis ubytovacího zařízení v členění: úvod, vnitřní vybavení, vnější vybavení (se zdůrazněním prvků pro rodiny s dětmi a dětské kolektivy)
 • přehledné uvedení kapacity zařízení
 • možnost uveřejnění last minute nabídek, táborů, pobytových akcí pro rodiny
 • lokalizace zařízení na mapě
 • zobrazení zajímavých míst v okolí ubytovacího zařízení

Ceník služeb platný od 1.1.2011:

Ubytovací zařízení s kapacitou do 12 osob 40 Kč/měsíc (bez DPH)
Ubytovací zařízení s kapacitou 13 osob a více 50 Kč/měsíc (bez DPH)

Ubytovací zařízení provozovaná nepodnikatelskými subjekty (DDM, SVČ a podobně) jsou na Jedtesdetmi.cz prezentována bezplatně.

Další služby související s prezentací ubytovacích zařízení:

Zobrazování ubytovacího zařízení u míst v okolí ubytovacího zařízení (hrady, zajímavá místa, aquaparky, zimní stadiony, lyžařské areály, atd.) 

zdarma (služba zahrnuta v základní ceně)

Uveřejnění v bloku Doporučujeme (blok na hlavní straně nahoře)

400 Kč/měsíc (bez DPH)  

Objednatel (fyzická nebo právnická osoba poptávající zveřejnění prezentace ubytovacího zařízení) poptává zveřejnění prezentace ubytovacího zařízení prostřednictvím zprávy, jejíž obsah je specifikován níže, zaslané na info@jedtesdetmi.cz. Zveřejnění prezentace ubytovacího zařízení je uskutečněno na základě těchto Podmínek zveřejnění prezentace ubytovacího zařízení a v souladu Všeobecnými podmínkami provozovatele serveru Jedtesdetmi.cz. Zasláním poptávky na uvedenou emailovou adresu objednatel souhlasí s podmínkami zveřejnění prezentace ubytovacího zařízení uvedenými na této stránce, Všeobecnými podmínkami provozovatele serveru Jedtesdetmi.cz, jakož i s platným Ceníkem služeb.

Provozovatel má právo poptávku na zveřejnění prezentace odmítnout, nebude-li se jednat o ubytovací zařízení zaměřené na rodiny s dětmi a dětské kolektivy, jakož i v případě, že bude znění prezentace v rozporu s právními předpisy, morálními pravidly či v případě prezentace jinak nevhodné.

Nebude-li ze strany provozovatele poptávka odmítnuta, zašle objednateli na adresu, z níž byla poptávka na zveřejnění prezentace odeslána, potvrzení o přijetí poptávky. Tímto okamžikem dochází k uzavření smlouvy o zveřejnění prezentace ubytovacího zařízení za podmínek na této stránce uvedených a Všeobecných podmínek provozovatele serveru Jedtesdetmi.cz a provozovatel a objednatel jsou těmito od této chvíle vázáni.

Provozovatel má povinnost zveřejnit prezentaci ubytovacího zařízení a zveřejňovat také její změny a všechny akce, jejichž zveřejnění bude ze strany i objednatele požadováno zasláním požadavku na info@jedtesdetmi.cz a to v rozsahu Základní prezentace uvedeném výše. I v tomto případě má provozovatel právo odmítnout změnu prezentace či zveřejnění akce. Další práva a povinnosti provozovatele jsou uvedeny ve Všeobecných podmínkách provozovatele serveru Jedtesdetmi.cz.

Objednatel má povinnost hradit provozovateli od prvního dne měsíce následujícího po uzavření smlouvy o zveřejnění prezentace ubytovacího zařízení měsíční poplatek za služby poskytnuté provozovatelem, a to ve výši dle platného Ceníku služeb. Ubytovací zařízení provozovaná nepodnikatelskými subjekty (DDM, SVČ a podobně) jsou na Jedtesdetmi.cz prezentována bezplatně, neboť Provozovatel těmto subjektům poskytuje po celou dobu trvání smlouvy slevu z poplatků za služby poskytnuté provozovatelem ve výši 100%. Na poskytnutí slevy není právní nárok.

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Ukončení smlouvy je možné na základě dohody provozovatele a i objednatele či výpovědí ze strany provozovatele či objednatele. Objednatel má právo smlouvu vypovědět vždy k 31.12. kalendářního roku a to výpovědí zaslanou na info@jedtesdetmi.cz kdykoliv  v průběhu kalendářního roku. Objednatel má dále právo smlouvu vypovědět kdykoliv v období od 01.01. do 30.06. kalendářního roku s výpovědní  lhůtou 5 dní. Výpověď musí být nejpozději v poslední den stanovené lhůty doručena provozovateli.  Dojde-li k výpovědi v období od 01.01. do 30.06. kalendářního roku, je objednateli k 01.07. kalendářního roku vyúčtován poplatek za zveřejnění prezentace za dobu, po níž byla prezentace v daném kalendářním roce zveřejněna.

Splatnost poplatků:

Měsíční poplatky jsou vyúčtovány jedenkrát ročně, vždy k 01.07. daného kalendářního roku za celý kalendářní rok, tedy za část kalendářního roku zpětně a za část dopředu. Splatnost vystaveného vyúčtování je  15 dní.

V případě uzavření nové smlouvy o zveřejnění prezentace ubytovacího zařízení je poplatek účtován od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla smlouva uzavřena, do konce daného kalendářního roku. Činí-li doba, za níž je poplatek účtován, méně než 3 kalendářní měsíce, je spolu s prvním vyúčtováním vystaveno vyúčtování i na následující kalendářní rok a poplatky za následující kalendářní rok jsou splatné spolu s poplatky za poměrnou část aktuálního kalendářního roku. Splatnost vystaveného vyúčtování je 15 dní.

Způsob poptávky:

Objednatel poptává prezentaci elektronickou formou zasláním následující zprávy na info@jedtesdetmi.cz:

„Poptávám zveřejnění prezentace následujícího ubytovacího zařízení na serveru Jedtesdetmi.cz. Prohlašuji, že jsem se seznámil s Podmínkami zveřejnění prezentace ubytovacího zařízení, Všeobecnými podmínkami provozovatele serveru Jedtesdetmi.cz a platným Ceníkem služeb, s těmito souhlasím a za těchto podmínek si prezentaci ubytovacího zařízení objednávám.“

Dále objednatel přiloží popis ubytovacího zařízení, jehož prezentaci požaduje zveřejnit, a to textovou formou a fotografiemi. Objednatel může v rámci základní prezentace ubytovacího zařízení zaslat popis ubytovacího zařízení v členění:

 • název ubytovacího zařízení:
 • adresa:
 • kontakty (tel, e-mail, web):
 • základní úvodní text (2-3 věty)
 • ceny od:
 • kapacita: (počet osob):
 • pokoje/apartm (počet):
 • pro děti (výčet nejdůležitějších prvků nebo služeb, které jsou určeny pro děti):
 • popis ubytování (pokojů):
 • vnitřní vybavení (informace např. o herně, bazénu, sauně, vnitřním sportovišti, atd.):
 • vnější vybavení (informace např. o vnějších sportovištích, posezeních, parkovišti, atd.):
 • fotografie (1-5 fografií):

   

  Děkujeme za Vás zájem!

   

  Parametry prezentace ubytovacícho zařízení na serveru Jedtesdetmi.cz:

  • efektivní oslovení cílové skupiny (rodiny s dětmi, subjekty organizující rodinné pobyty)
  • kvalitně graficky zpracovaný profil s uvedením přímých kontaktů na ubytovatele
  • nosným zdrojem informací o ubytování jsou fotografie
  • spolu s profilem je zobrazována nabídka zajímavých míst v okolí ubytování a nabídka akcí v okolí!
  • při zobrazení profilu atraktivního místa (hrad, bazén, lanové centrum apod.) bude současně zobrazena i nabídka ubytovacích kapacit v nejbližším okolí.
  • možnost zobrazení ubytovacího zařízení a atraktivních míst v okolí na mapě.
  • samostatné zobrazování  "Last minute" nabídek, akcí pro děti, táborů a speciálních pobytů pro rodiny s dětmi.


Vyberte si
své město:
Do políčka začněte psát hledaný název města nebo oblasti, interaktivní našeptávač Vám pak pomůže provést volbu.Kam s dětmi do dinoparku10 tipů na návštěvu pohádkových místKam s dětmi na hrad? Určitě tam, kde jsou strašidla!Kam s dětmi, když prší a je nevlídno?Přeneste se blíže ke hvězdám v jedné z našich hvězdáren!Zábavní parky a hřiště pod střechouDětské lyžařské parky aneb kam s dětmi na lyže ...Tip na výlet s dětmi: Nostalgické jízdy historickými vlaky

Kurzy a kroužky

Dívčí Hrady - Děvičky

Přehled kurzů a kroužků

Na Jedtesdetmi.cz najdete kroužky a aktivity pro děti rozdělené podle zaměření a také podle místa, kde se konají.

Tábory a pobyty

Turistická ubytovna Velká Štáhle

Nabídka táborů a pobytů

Přehled táborů, příměstský táborů a rodinných pobytů v ČR. Tábory a pobyty jsou přehledně uspořádané podle období a podle místa konání.

Školní exkurze a výlety

Výběr školních exkurzí a výletů

Přehled školních výletů, školních exkurzí a výukových programů pro mateřské, základní i střední školy v ČR.

Poslední komentáře ...

Výstaviště - Incheba, Plavecký bazén Praha Holešovice

Prosím o zaslání rozpisu plavání pro seniory zdarma Děkuji Sp.

Areál Barochov - Lanové centrum ZIPTRIP

Dobrý den, park je zrušen úplně nebo jen dočasně? Díky za odpověď

Pstruží farma Bělá

kdy otvirate apecete pstruhy dekuji

ZUŠ Praha 9, Učňovská

...

Zobrazit další příspěvky »