Podmínky zveřejnění prezentace ubytovacího zařízení platné od 1.1.2011

Server Jedtesdetmi.cz nabízí možnost prezentace ubytovacích zařízení zaměřených na rodiny s dětmi a na dětské kolektivy. Na serveru Jedtesdetmi.cz lze uveřejnit prezentaci pouze takového ubytovacího zařízení, které je svým charakterem a zaměřením vhodné pro pobyt rodin s dětmi.

Základní prezentace ubytovacího zařízení zahrnuje:

 • přímé kontakty na provozovatele (e-mail, telefon, www)
 • 5 fotografií
 • popis ubytovacího zařízení v členění: úvod, vnitřní vybavení, vnější vybavení (se zdůrazněním prvků pro rodiny s dětmi a dětské kolektivy)
 • přehledné uvedení kapacity zařízení
 • možnost uveřejnění last minute nabídek, táborů, pobytových akcí pro rodiny
 • lokalizace zařízení na mapě
 • zobrazení zajímavých míst v okolí ubytovacího zařízení

Ceník služeb platný od 1.1.2011:

Ubytovací zařízení s kapacitou do 12 osob 40 Kč/měsíc (bez DPH)
Ubytovací zařízení s kapacitou 13 osob a více 50 Kč/měsíc (bez DPH)

Ubytovací zařízení provozovaná nepodnikatelskými subjekty (DDM, SVČ a podobně) jsou na Jedtesdetmi.cz prezentována bezplatně.

Další služby související s prezentací ubytovacích zařízení:

Zobrazování ubytovacího zařízení u míst v okolí ubytovacího zařízení (hrady, zajímavá místa, aquaparky, zimní stadiony, lyžařské areály, atd.) 

zdarma (služba zahrnuta v základní ceně)

Uveřejnění v bloku Doporučujeme (blok na hlavní straně nahoře)

400 Kč/měsíc (bez DPH)  

Objednatel (fyzická nebo právnická osoba poptávající zveřejnění prezentace ubytovacího zařízení) poptává zveřejnění prezentace ubytovacího zařízení prostřednictvím zprávy, jejíž obsah je specifikován níže, zaslané na info@jedtesdetmi.cz. Zveřejnění prezentace ubytovacího zařízení je uskutečněno na základě těchto Podmínek zveřejnění prezentace ubytovacího zařízení a v souladu Všeobecnými podmínkami provozovatele serveru Jedtesdetmi.cz. Zasláním poptávky na uvedenou emailovou adresu objednatel souhlasí s podmínkami zveřejnění prezentace ubytovacího zařízení uvedenými na této stránce, Všeobecnými podmínkami provozovatele serveru Jedtesdetmi.cz, jakož i s platným Ceníkem služeb.

Provozovatel má právo poptávku na zveřejnění prezentace odmítnout, nebude-li se jednat o ubytovací zařízení zaměřené na rodiny s dětmi a dětské kolektivy, jakož i v případě, že bude znění prezentace v rozporu s právními předpisy, morálními pravidly či v případě prezentace jinak nevhodné.

Nebude-li ze strany provozovatele poptávka odmítnuta, zašle objednateli na adresu, z níž byla poptávka na zveřejnění prezentace odeslána, potvrzení o přijetí poptávky. Tímto okamžikem dochází k uzavření smlouvy o zveřejnění prezentace ubytovacího zařízení za podmínek na této stránce uvedených a Všeobecných podmínek provozovatele serveru Jedtesdetmi.cz a provozovatel a objednatel jsou těmito od této chvíle vázáni.

Provozovatel má povinnost zveřejnit prezentaci ubytovacího zařízení a zveřejňovat také její změny a všechny akce, jejichž zveřejnění bude ze strany i objednatele požadováno zasláním požadavku na info@jedtesdetmi.cz a to v rozsahu Základní prezentace uvedeném výše. I v tomto případě má provozovatel právo odmítnout změnu prezentace či zveřejnění akce. Další práva a povinnosti provozovatele jsou uvedeny ve Všeobecných podmínkách provozovatele serveru Jedtesdetmi.cz.

Objednatel má povinnost hradit provozovateli od prvního dne měsíce následujícího po uzavření smlouvy o zveřejnění prezentace ubytovacího zařízení měsíční poplatek za služby poskytnuté provozovatelem, a to ve výši dle platného Ceníku služeb. Ubytovací zařízení provozovaná nepodnikatelskými subjekty (DDM, SVČ a podobně) jsou na Jedtesdetmi.cz prezentována bezplatně, neboť Provozovatel těmto subjektům poskytuje po celou dobu trvání smlouvy slevu z poplatků za služby poskytnuté provozovatelem ve výši 100%. Na poskytnutí slevy není právní nárok.

Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Ukončení smlouvy je možné na základě dohody provozovatele a i objednatele či výpovědí ze strany provozovatele či objednatele. Objednatel má právo smlouvu vypovědět vždy k 31.12. kalendářního roku a to výpovědí zaslanou na info@jedtesdetmi.cz kdykoliv  v průběhu kalendářního roku. Objednatel má dále právo smlouvu vypovědět kdykoliv v období od 01.01. do 30.06. kalendářního roku s výpovědní  lhůtou 5 dní. Výpověď musí být nejpozději v poslední den stanovené lhůty doručena provozovateli.  Dojde-li k výpovědi v období od 01.01. do 30.06. kalendářního roku, je objednateli k 01.07. kalendářního roku vyúčtován poplatek za zveřejnění prezentace za dobu, po níž byla prezentace v daném kalendářním roce zveřejněna.

Splatnost poplatků:

Měsíční poplatky jsou vyúčtovány jedenkrát ročně, vždy k 01.07. daného kalendářního roku za celý kalendářní rok, tedy za část kalendářního roku zpětně a za část dopředu. Splatnost vystaveného vyúčtování je  15 dní.

V případě uzavření nové smlouvy o zveřejnění prezentace ubytovacího zařízení je poplatek účtován od prvního dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byla smlouva uzavřena, do konce daného kalendářního roku. Činí-li doba, za níž je poplatek účtován, méně než 3 kalendářní měsíce, je spolu s prvním vyúčtováním vystaveno vyúčtování i na následující kalendářní rok a poplatky za následující kalendářní rok jsou splatné spolu s poplatky za poměrnou část aktuálního kalendářního roku. Splatnost vystaveného vyúčtování je 15 dní.

Způsob poptávky:

Objednatel poptává prezentaci elektronickou formou zasláním následující zprávy na info@jedtesdetmi.cz:

„Poptávám zveřejnění prezentace následujícího ubytovacího zařízení na serveru Jedtesdetmi.cz. Prohlašuji, že jsem se seznámil s Podmínkami zveřejnění prezentace ubytovacího zařízení, Všeobecnými podmínkami provozovatele serveru Jedtesdetmi.cz a platným Ceníkem služeb, s těmito souhlasím a za těchto podmínek si prezentaci ubytovacího zařízení objednávám.“

Dále objednatel přiloží popis ubytovacího zařízení, jehož prezentaci požaduje zveřejnit, a to textovou formou a fotografiemi. Objednatel může v rámci základní prezentace ubytovacího zařízení zaslat popis ubytovacího zařízení v členění:

 • název ubytovacího zařízení:
 • adresa:
 • kontakty (tel, e-mail, web):
 • základní úvodní text (2-3 věty)
 • ceny od:
 • kapacita: (počet osob):
 • pokoje/apartm (počet):
 • pro děti (výčet nejdůležitějších prvků nebo služeb, které jsou určeny pro děti):
 • popis ubytování (pokojů):
 • vnitřní vybavení (informace např. o herně, bazénu, sauně, vnitřním sportovišti, atd.):
 • vnější vybavení (informace např. o vnějších sportovištích, posezeních, parkovišti, atd.):
 • fotografie (1-5 fografií):

   

  Děkujeme za Vás zájem!

   

  Parametry prezentace ubytovacícho zařízení na serveru Jedtesdetmi.cz:

  • efektivní oslovení cílové skupiny (rodiny s dětmi, subjekty organizující rodinné pobyty)
  • kvalitně graficky zpracovaný profil s uvedením přímých kontaktů na ubytovatele
  • nosným zdrojem informací o ubytování jsou fotografie
  • spolu s profilem je zobrazována nabídka zajímavých míst v okolí ubytování a nabídka akcí v okolí!
  • při zobrazení profilu atraktivního místa (hrad, bazén, lanové centrum apod.) bude současně zobrazena i nabídka ubytovacích kapacit v nejbližším okolí.
  • možnost zobrazení ubytovacího zařízení a atraktivních míst v okolí na mapě.
  • samostatné zobrazování  "Last minute" nabídek, akcí pro děti, táborů a speciálních pobytů pro rodiny s dětmi.


Vyberte si
své město:
Do políčka začněte psát hledaný název města nebo oblasti, interaktivní našeptávač Vám pak pomůže provést volbu.Kam s dětmi do dinoparku10 tipů na návštěvu pohádkových místKam s dětmi na hrad? Určitě tam, kde jsou strašidla!Kam s dětmi, když prší a je nevlídno?Přeneste se blíže ke hvězdám v jedné z našich hvězdáren!Zábavní parky a hřiště pod střechouDětské lyžařské parky aneb kam s dětmi na lyže ...Tip na výlet s dětmi: Nostalgické jízdy historickými vlaky

Kurzy a kroužky

Pstruží farma

Přehled kurzů a kroužků

Na Jedtesdetmi.cz najdete kroužky a aktivity pro děti rozdělené podle zaměření a také podle místa, kde se konají.

Tábory a pobyty

Nabídka táborů a pobytů

Přehled táborů, příměstský táborů a rodinných pobytů v ČR. Tábory a pobyty jsou přehledně uspořádané podle období a podle místa konání.

  Školní exkurze a výlety

  Naučná stezka Se skřítkem okolím Pradědu

  Výběr školních exkurzí a výletů

  Přehled školních výletů, školních exkurzí a výukových programů pro mateřské, základní i střední školy v ČR.

  Poslední komentáře ...

  Pohádková rezervace v Hořicích na Šumavě

  Byli jsme již po druhé protože se nám moc líbilo,před dvěma lety Brouček Kakadík...

  Hmatová stezka bez bot v Brně

  ta už dávno není,je zarostlá,kdo neví kde byla,tak ji už nenajde...

  Horská chata Třeštík

  Dobrý den ctěl bych se zeptat na možnost ubytování z 28.7 na 29.7 popřípadě do 30.7...

  Táborová osada Miličín

  Super tabor

  Zobrazit další příspěvky »