Školní výlet, exkurze 
SVČ Brno - Labyrint - Výukový program Drama a divadlo

SVČ Brno - Labyrint - Výukový program Drama a divadlo

Termín akce:01.01.2010 - 01.01.2110
Místo konání:SVČ LUŽÁNKY Brno - Labyrint - studio dramatické výchovy
Adresa:Brno

Centrum volného času Lužánky Labyrint si pro školy připravilo výukový program Drama a divadlo. Program je zaměřený na učení prožitkem, zážitkem a zkušeností skrze umění. Stačí si pouze vybrat ten správný, pro věkovou kategorii Vaší třídy.

Drama a divadlo

Program zaměřený na učení prožitkem, zážitkem a zkušeností skrze umění. Aktivity jsou namířeny na formování osobnosti žáků a studentů, především pak na rozvoj klíčových kompetencí, podporující aktivní formy učení a myšlení.

Program je interaktivní, žáci jsou plně zapojeni. Dramatická výchova využívá hry a možností divadla (hra v roli, improvizace, řešení konfliktů), literárních, výtvarných, hudebních a pohybových činností...
Při společné cestě podle příběhu nebo tématu mají účastníci možnost lépe porozumět světu i sobě. Dramatická výchova zlepšuje komunikaci a vztahy ve skupině. Účastníci se učí spolupracovat, rozvíjí fantazii, tvořivost i empatii, kultivují emoce. Posiluje se schopnost vzájemně si naslouchat. Prostředky dramatické výchovy nabízí také různé úhly pohledu, což může změnit postoj k určitému jevu.

Učitelům umožní výukový program vidět svoje žáky v jiném prostředí a v nezvyklých situacích.
Výukové programy jsme připravovali s přihlédnutím k rámcovým vzdělávacím programům základního i gymnaziálního vzdělávání (cíle a kompetence). Svojí obsahovou náplní se tyto programy ve svých výstupech prolínají s některými tématickými okruhy průřezových témat, procházejí napříč vzdělávacími oblastmi (podpora mezipředmětových vazeb). Mohou se stát také součástí projektového vyučování - nabízíme školám spolupráci pří přípravě i realizaci projektových dnů na různá témata.

Naše výukové programy nastolují v bezpečném prostředí dramatické hry konfliktní situace, které účastníci řeší prostřednictvím jednání "jako" (hra v roli, improvizace). Mají tak možnost "nanečisto" se setkat s problémy a situacemi, které je mohou potkat v životě.

Jako náměty jsou voleny různé literární předlohy, skutečné události a fakta i různá témata, týkajících se života dětí a studentů.

Namátkou lze doporučit: Pro Základní školy:
1. třída - NEBÁT SE A POMÁHAT SI
2. třída - ČAS,
3. třída - PRAVIDLA
4. třída - STAŘÍ LIDÉ
5. třída - BÁJE A POVĚSTI
6. třída - KONFLIKT
7. třída - KOMUNIKACE
8. třída - MOJE BUDOUCNOST
9. třída - PŘEDSUDKY A STEREOTYPY

Pro Střední školy:
I. ročník - CO POKLÁDÁM ZA DŮLEŽITÉ
II. ročník - JEDINEC VERSUS SPOLEČNOST
III. ročník - CESTA K DIVADLU.

Místo konání: Studio dramatické výchovy Labyrint pobočka SVČ LUŽÁNKY, Švermova 19, 625 00 Brno - Bohunice.

Kapacita: Celá třída - žáci ZŠ, studenti SŠ ve věku 6 až 18 let i jejich učitelé. Programu se mohou zúčastnit i třídy se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Lze zrealizovat program i pro dvě třídy současně (dle tématu a zvoleného termínu).

Délka programu: 3 hod s jednou či dvěma krátkými přestávkami nejlépe v dopoledních hodinách.
 

Vyberte si
své město:
Do políčka začněte psát hledaný název města nebo oblasti, interaktivní našeptávač Vám pak pomůže provést volbu.Kam s dětmi do dinoparku10 tipů na návštěvu pohádkových místKam s dětmi na hrad? Určitě tam, kde jsou strašidla!Kam s dětmi, když prší a je nevlídno?Přeneste se blíže ke hvězdám v jedné z našich hvězdáren!Zábavní parky a hřiště pod střechouDětské lyžařské parky aneb kam s dětmi na lyže ...Tip na výlet s dětmi: Nostalgické jízdy historickými vlaky

Kurzy a kroužky

Přehled kurzů a kroužků

Na Jedtesdetmi.cz najdete kroužky a aktivity pro děti rozdělené podle zaměření a také podle místa, kde se konají.

Tábory a pobyty

Dopravní hřiště Plzeň - Bolevec

Nabídka táborů a pobytů

Přehled táborů, příměstský táborů a rodinných pobytů v ČR. Tábory a pobyty jsou přehledně uspořádané podle období a podle místa konání.

  Školní exkurze a výlety

  Rozhledna Biskupská kupa u Zlatých Hor - autor Vindicator, licence CC 3.0 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.cs

  Výběr školních exkurzí a výletů

  Přehled školních výletů, školních exkurzí a výukových programů pro mateřské, základní i střední školy v ČR.

  Poslední komentáře ...

  Pohádková rezervace v Hořicích na Šumavě

  Byli jsme již po druhé protože se nám moc líbilo,před dvěma lety Brouček Kakadík...

  Hmatová stezka bez bot v Brně

  ta už dávno není,je zarostlá,kdo neví kde byla,tak ji už nenajde...

  Horská chata Třeštík

  Dobrý den ctěl bych se zeptat na možnost ubytování z 28.7 na 29.7 popřípadě do 30.7...

  Táborová osada Miličín

  Super tabor

  Zobrazit další příspěvky »