Školní výlet, exkurze 

Přírodovědná stanice Horažďovice - Výukové programy pro školy

Termín akce:01.01.2010 - 01.01.2110
Místo konání:DDM Horažďovice - Přírodovědná stanice
Adresa:Horažďovice

Přírodovědná stanice nabízí programy pro žáky základních a středních škol, které jsou vhodným doplněním učiva přírodovědných předmětů. Žáci se učí určovat rostliny a živočichy, seznamují se s tradiční českou krajinou, ale i s tropickým a subtropickým prostředím. V nabídce je také program pro školní družiny, který je realizován přímo v prostředí školy.

Počínaje podzimem 2009 nabízíme přírodovědné výukové programy pro žáky ZŠ a SŠ. 

Výukovým programem máme na mysli ucelený, didakticky strukturovaný a tematicky orientovaný program po skupinu max. 25 žáků. Většina programů je sestavena v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem (RVP) pro základní vzdělávání tak, aby vhodně doplňovala učivo probírané ve školách. VP standardně trvají 90 minut, v případě domluvy je lze časově i obsahově upravit.

Dějištěm výukových programů je buď areál PS, anebo blízký park Ostrov, případně bezprostřední okolí Horažďovic. Výukové programy přímo v prostředí školy nerealizujeme (výjimkou je pouze hodinový program pro školní družiny). Cena programu je 30,- Kč/žák, pedagogický doprovod neplatí.

!POZOR! I když je program vedený naším lektorem, stále se jedná o akci dané školy, proto je přítomnost pedag.doprovodu během programu nezbytná (náš lektor je zodpovědný za průběh a kvalitu programu, doprovázející pedagog za žáky).

Název

Stručná anotace

Cílová skupina

V nabídce od

Den v tropech

Účastníci prožijí během VP „tropický den“  se zástupci
tropické a subtropické fauny

ZŠ, SŠ

X/2009

Tradiční česká krajina

Proměny české krajiny v čase (vliv člověka, klíčové milníky, analýza souč.stavu, ochrana a management krajiny)

2. st. ZŠ, SŠ

XI/2009

Stromovous aneb Najdi si svůj strom!

Determinace dřevin podle různých znaků, fenologie, smyslové vnímání přírody aj.

X/2009

Od blesku až po tsunami aneb Jaké bude počasí?

Základní povětrnostní principy a klimatické fenomény, fungování meteostanice a možnosti předpovídání počasí.

2. st. ZŠ, SŠ

IV/2010

Živá voda

Lov a určování vodních bezobratlých, mýty a fenomény spjaté s řekou (rybí pásma, povodně, korytotvorná činnost aj.)

2. st. ZŠ, SŠ

X/2009

Oživlý les

Průzkum edafonu, zástupců hmyzu a ptáků, lesní patrovitost, sukcese atd.

2. st. ZŠ, SŠ

IV/2010

ZOO v družině

Ukázky živých zvířat v interiéru šk.družiny s výkladem a možností os.kontaktu se zvířetem

 šk.družiny ZŠ

IX/2009

  


Vyberte si
své město:
Do políčka začněte psát hledaný název města nebo oblasti, interaktivní našeptávač Vám pak pomůže provést volbu.Kam s dětmi do dinoparku10 tipů na návštěvu pohádkových místKam s dětmi na hrad? Určitě tam, kde jsou strašidla!Kam s dětmi, když prší a je nevlídno?Přeneste se blíže ke hvězdám v jedné z našich hvězdáren!Zábavní parky a hřiště pod střechouDětské lyžařské parky aneb kam s dětmi na lyže ...Tip na výlet s dětmi: Nostalgické jízdy historickými vlaky

Kurzy a kroužky

Hvězdárna Karlovy Vary - Astronomický víkend pro děti

Přehled kurzů a kroužků

Na Jedtesdetmi.cz najdete kroužky a aktivity pro děti rozdělené podle zaměření a také podle místa, kde se konají.

Tábory a pobyty

Nabídka táborů a pobytů

Přehled táborů, příměstský táborů a rodinných pobytů v ČR. Tábory a pobyty jsou přehledně uspořádané podle období a podle místa konání.

  Školní exkurze a výlety

  Lyžařský vlek Šerlišský mlýn

  Výběr školních exkurzí a výletů

  Přehled školních výletů, školních exkurzí a výukových programů pro mateřské, základní i střední školy v ČR.

  Poslední komentáře ...

  Pohádková rezervace v Hořicích na Šumavě

  Byli jsme již po druhé protože se nám moc líbilo,před dvěma lety Brouček Kakadík...

  Hmatová stezka bez bot v Brně

  ta už dávno není,je zarostlá,kdo neví kde byla,tak ji už nenajde...

  Horská chata Třeštík

  Dobrý den ctěl bych se zeptat na možnost ubytování z 28.7 na 29.7 popřípadě do 30.7...

  Táborová osada Miličín

  Super tabor

  Zobrazit další příspěvky »