Školní výlet, exkurze 

Podorlický skanzen Krňovice - Programy pro školy

Termín akce:01.01.2010 - 01.01.2110
Místo konání:Podorlický skanzen Krňovice
Adresa:Třebecovice pod Orebem

Programy pořádané Ekocentrem Orlice, které sídlí v areálu skanzenu, jsou zaměřené na životní prostředí, život lidí v minulosti, tradiční řemesla a zpracování tradičních materiálů. Žáci se přitom s činnostmi nejen teoreticky seznamují, ale mají také možnost si je vyzkoušet. Součástí některých programů je zhotovení vlastního výrobku, vztahujícího se k tématu programu.

Nabídka ekovýchovných programů Ekocentra Orlice pro školy

Ekocentrum Orlice sídlí v areálu Podorlického skanzenu v Krňovicích a je provozované Českým svazem ochránců přírody – základní organizací Orlice. Nabízí pro školy všech stupňů vzdělávací programy zaměřené zejména na environmentální aspekty života lidí v minulosti i na některé ryze současné otázky týkající se životního prostředí. Oproti jiným podobným zařízením je Ekocentrum Orlice jedinečné svým netradičním zázemím i velmi hodnotnou a zajímavou krajinou v okolí.

Nabízené programy jsou následující:

I. Programy zaměřené na život lidí v minulosti (vzdělávací oblasti RVP Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Člověk a svět práce)
1. Jak se žilo v minulosti na venkově – komentovaná prohlídka skanzenu. Jedná se o prohlídku historických objektů ve skanzenu, včetně dobového zemědělského a řemeslného náčiní a vybavení používaného v domácnostech. V rámci prohlídek je kladen důraz i na environmentální aspekty života lidí v minulosti a současnosti. Délka prohlídek je cca 45-90 min (opt. 60 min) a lze ji přizpůsobit zájmu a časovým možnostem návštěvníků. Prohlídky jsou vhodné pro všechny typy a stupně škol (tematické zaměření a hloubka výkladu je přizpůsobována věku a zaměření žáků). Cena programu je 25,- Kč za žáka, cena za skupinu do 10 žáků je 250,- Kč.
Určeno pro: školy a školky všech typů a stupňů
 
2. Zpracování lnu. V rámci tohoto programu se žáci mohou seznámit s tradiční technologií zpracování lnu pro výrobu ošacení a dalšího textilu. Součástí je povídání o lnu a praktická ukázka jeho zpracování (lámání a vyčesávání lnu – tyto postupy si děti mohou samy vyzkoušet). V případě zájmu a dostatečných časových možností následuje spřádání na kolovrátku. Program je doplněn o environmentální a sociální aspekty. Práce se lnem probíhá venku, program proto není, i s ohledem na používané nástroje, vhodný pro zimní období a je závislý na počasí (nejlépe září – říjen). Zpracovávaný len pochází z vlastní produkce ve skanzenu. Délka programu je cca 60 min. Cena programu je 35,- Kč za žáka, cena za skupinu do 10 žáků je 350,- Kč.
Určeno pro: základní, popř. i mateřské a střední školy (mat. školy nutno konzultovat)
 
3. Zpracování surové ovčí vlny. Program přibližuje, jakým způsobem se dříve zpracovávala vlna a jaký význam měla pro naše předky. Žáci se seznámí s chovem ovcí, jejich užitkem pro člověka i krajinu a následně si vyzkouší, jak se vlna prala, česala a předla na kolovrátku či vřetánkách. Na konci programu si žáci vyrobí malý výrobek z vlny. Délka programu je cca 60 min. Je vhodné, aby s sebou žáci měli pracovní tričko. Cena programu je 35,- Kč za žáka, cena za skupinu do 10 žáků je 350,- Kč.
Určeno pro: základní, popř. i mateřské a střední školy (mat. školy nutno konzultovat)
 
4. Práce s koněm. Program prezentuje žákům nejen vlastní práci s koněm (ukázky hospodaření v dřívějších dobách a možnosti využití koňské síly v současnosti), ale vše, co obnáší příprava koně do práce a seznámí žáky s jednotlivými součástmi postroje. Ukázky práce s koněm v přilehlém lese – tahání klád nebo práce v areálu skanzenu. Délka programu je cca 60 min. Minimální počet účastníků programu: 15 (je nutná náročnější příprava). Program lze uskutečnit za jakéhokoliv počasí, vč. zimních měsíců. Cena programu je 50,- Kč za žáka.
 Určeno pro: základní, popř. i mateřské a střední školy
 
II. Programy zaměřené na práci s tradičními materiály (vzdělávací oblast RVP Člověk a svět práce)
5. Domácí výroba mýdla. Program zahrnuje seznámení s postupem výroby mýdla, jakožto základního prostředku osobní hygieny v historii a dnes. Program zahrnuje i environmentální aspekty. Žáci si vyrábějí vlastní glycerinové mýdlo. Program probíhá v interiéru budovy ekocentra, proto je vhodný pro jakékoliv počasí i pro zimní období. Délka programu je cca 60 min. Cena programu je 35,- Kč za žáka, cena za skupinu do 10 žáků je 350,- Kč.
Určeno pro: základní, popř. i mateřské a střední školy (mat. školy nutno konzultovat)
 
6. Plstění z vlny. V rámci tohoto programu pracují žáci s vlnou a technikou plstění si zhotoví vlastní výrobek (náročnost práce je přizpůsobena věku žáků). Součástí je i seznámení se základními informacemi o ovcích, rouně a jeho zpracování, vč. environmentálních a sociálních aspektů. Program probíhá převážně v interiéru budovy ekocentra, proto je vhodný pro jakékoliv počasí i pro zimní období. Délka programu je cca 60 min. Cena programu je 35,- Kč za žáka, cena za skupinu do 10 žáků je 350,- Kč.
Určeno pro: základní, popř. i mateřské a střední školy (mat. školy nutno konzultovat)
 
7. Výroba perličkových ozdob. Žáci se seznámí s historií výroby tradičních perličkových ozdob (technologický postup dříve a dnes) a vyrobí si vlastní výrobek. Program je připraven ve dvou variantách – celoroční a vánoční (výroba dekorace nebo vánoční ozdoby). Program probíhá v interiéru budovy ekocentra, proto je vhodný pro jakékoliv počasí i pro zimní období. Délka programu je cca 60 min. Vhodné zejména pro předvánoční období. Cena programu je 55,- Kč za žáka, cena za skupinu do 10 žáků je 550,- Kč.
Určeno pro: základní, popř. i střední školy
 
8. Vánoční program – výroba slaměného řetězu. Program seznámí žáky se slámou jako s výrobním materiálem. Pomocí navlékací techniky si žáci vyrobí řetěz na vánoční stromek. Délka programu je cca 60 minut. Cena programu je 35,- Kč za žáka, cena za skupinu do 10 žáků je 350,- Kč. Pouze před vánocemi!
Určeno pro: základní, popř. i střední školy
 
III. Programy zaměřené na přírodu a ochranu životního prostředí
9. Poznávací stezky okolím Podorlického skanzenu. Jedná se o soutěžní formu vzdělávacího programu spočívající v poznávání různých druhů stromů, rostlin, živočichů, popř. dalších přírodnin a zodpovídání dalších otázek z oblasti přírody a životního prostředí. Program probíhá venku, proto je závislý na počasí (nejlépe září – říjen). Délka programu je cca 60 min. Cena programu je 30,- Kč za žáka, cena za skupinu do 10 žáků je 300,- Kč.
Určeno pro: základní a mateřské školy (mat. školy nutno konzultovat)
 
10. Odpady v domácnosti a v přírodě. Program zaměřený na předcházení a třídění odpadů a jejich působení v přírodním prostředí. Délka programu je cca 45-60 min. Cena programu je 25,- Kč za žáka, cena za skupinu do 10 žáků je 250,- Kč.
Určeno pro: mateřské a základní školy
 
 
  

Podrobnější informace o programech vám poskytneme na tel. č.  495 591 633 nebo e-mailové adrese info@krnovice.cz. Na těchto kontaktech také můžete objednávat vybrané programy.

Všeobecné podmínky:
 • Prosíme, programy objednávejte minimálně 2 týdny předem.
 • Konkrétní náplň programu bude předem upřesněna podle Vašeho zájmu a časových možností. 
 • Jednotlivé programy lze v rámci časových možností (Vašich i našich) kombinovat – zejména prohlídku skanzenu (č. 1) s dalšími programy. Na základě předchozích zkušeností však nedoporučujeme kombinovat 3 a více programů. 
 • Uvedené ceny jsou konečné a je do nich zahrnut potřebný materiál a nástroje.
 • U programů delších, než jsou výše v nabídce uvedené doby, je případné navýšení ceny dohodou
 • Vzhledem k našim personálním možnostem a charakteru programů je maximální velikost skupiny 25 dětí na jeden program (pokud se jedná pouze o programy č. 1 a 4, může být počet i větší – potřeba domluvit předem).
 • Pedagogický doprovod má vstup bezplatně (v případě prohlídek skanzenu bezplatně max. 2 osoby).
 • Za kázeň a bezpečnost žáků odpovídá doprovázející pedagogický dozor!

Vyberte si
své město:
Do políčka začněte psát hledaný název města nebo oblasti, interaktivní našeptávač Vám pak pomůže provést volbu.Kam s dětmi do dinoparku10 tipů na návštěvu pohádkových místKam s dětmi na hrad? Určitě tam, kde jsou strašidla!Kam s dětmi, když prší a je nevlídno?Přeneste se blíže ke hvězdám v jedné z našich hvězdáren!Zábavní parky a hřiště pod střechouDětské lyžařské parky aneb kam s dětmi na lyže ...Tip na výlet s dětmi: Nostalgické jízdy historickými vlaky

Kurzy a kroužky

Den dětí na hradě Bouzov - prohlídka Rytířská cesta

Přehled kurzů a kroužků

Na Jedtesdetmi.cz najdete kroužky a aktivity pro děti rozdělené podle zaměření a také podle místa, kde se konají.

Tábory a pobyty

Nabídka táborů a pobytů

Přehled táborů, příměstský táborů a rodinných pobytů v ČR. Tábory a pobyty jsou přehledně uspořádané podle období a podle místa konání.

  Školní exkurze a výlety

  Výběr školních exkurzí a výletů

  Přehled školních výletů, školních exkurzí a výukových programů pro mateřské, základní i střední školy v ČR.

  Poslední komentáře ...

  Pohádková rezervace v Hořicích na Šumavě

  Byli jsme již po druhé protože se nám moc líbilo,před dvěma lety Brouček Kakadík...

  Hmatová stezka bez bot v Brně

  ta už dávno není,je zarostlá,kdo neví kde byla,tak ji už nenajde...

  Horská chata Třeštík

  Dobrý den ctěl bych se zeptat na možnost ubytování z 28.7 na 29.7 popřípadě do 30.7...

  Táborová osada Miličín

  Super tabor

  Zobrazit další příspěvky »